Smallmap

Smallmap är Smallworld Systems’ egenutvecklade browser klient. Den erbjuder våra kunder ett enkelt och lättillgängligt sätt att visa eller uppdatera webbinformation.

Datan kan således göras tillgängliga varhelst det finns tillgång till internet. Den stöder alla moderna webbläsare och plattformar och är designad specifikt för surfplattor och mobiltelefoner, men fungerar lika bra på annan hårdvara.

Webbklienten är lätt och enkel att använda. Det kräver lite utbildning, men är fortfarande ett kraftfullt verktyg med tillgång till all data lagrad i Smallworld.

Smallmap erbjuder tvåvägskommunikation med deras Smallwold-databas, så att användare kan uppdatera viktig information medan nybyggnad eller modifieringsarbete pågår. Detta ökar tillförlitligheten i din dokumentation och sparar onödig duplicering. Säkerhet tas om hand av verktyg som ssl-kryptering och http-autentisering, och stöder också tvåfaktorsautentisering.

Prova demon av Smallmap här!

Fördelar med Smallmap

  • Enkelt och intuitivt användargränssnitt.

  • En sökruta gör det snabbt och enkelt att söka Smallmap.

  • Du kan enkelt se internalen.

  • Caching ger betydande förbättringar i klientsvar och snabbhet.

  • Alla moderna plattformar och webbläsare stöds av Smallmap.

  • GPS integration

  • Olika datakällor kombineras enkelt i en klient. Till exempel kan du ha olika kart- och dataskikt.

  • Enkel och snabb klientutveckling gör det enkelt att skräddarsy en applikation runt deras arbetsflöde.

  • Modern, beprövad teknologi som uppfyller kraven i en organisations IT-infrastruktur.

  • Obegränsad skalbarhet.